Finnson Psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi och konsultation

Karin Finnson

Legitimerad psykolog, Legitimerad psykoterapeut

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, med utbildning vid Stockholms universitet. Jag har lång erfarenhet som terapeut och har bland annat arbetat inom vuxenpsykiatrin med psykologisk behandling vid olika typer av psykisk ohälsa. Jag genomför även neuropsykiatriska utredningar sedan lång tid tillbaka och har stor erfarenhet av att hjälpa klienter med olika typer av neurovariationer, så som ADHD, ADD och Autismspektrumtillstånd, även i en psykoterapeutisk kontakt. 

Jag erbjuder både lång- och korttidsterapi samt stödjande samtal. Terapiarbetet har sin bas i moderna former av psykodynamisk terapi. Kognitiva inslag kan också vävas in i terapiarbetet.

Ett respektfullt, varmt och öppet bemötande är något jag ser som en grundförutsättning för att det terapeutiska arbetet ska kunna utvecklas och vara givande. Liksom en lyhördhet för den enskilde och unika klientens behov och förutsättningar. 

Jag är medlem i:
Svenska Psykologförbundet
Psykologföretagarna
Psykoterapicentrum
Neuropsykologiska föreningen

 

Psykodynamisk psykoterapi


Terapiformen är lämplig vid en mängd svårigheter som vi människor kan behöva hjälp med i perioder av livet, så som relationsproblem, livskriser eller sorg. 

 

Modern psykoterapiforskning har även visat att psykodynamisk psykoterapi är en bra behandling vid depression och olika typer av ångestsyndrom. 


Exempel på några vanliga teman vid psykodynamisk psykoterapi är;


•    Stressrelaterade problem
•    Relationsproblem
•    Nedstämdhet, depression 
•    Oro, ångest

•    Svårigheter med känsloreglering
•    Livskriser

 

En psykodynamisk terapi utgår från ett gemensamt utforskande av inre- och yttre faktorer hos klienten som kan leda till stress, oro, nedstämdhet eller andra former av problem. Terapiprocessen brukar innefatta att identifiera och förstå tankar, impulser och relationsmönster som kan bidra till problematiken. Ett vanligt inslag är också att medvetandegöra och sätta ord på känslor samt att ringa in olika former av unvikandestrategier (psykologiska försvar) som vi alla använder oss av, på gott och ont. Det blir en utgångspunkt för det förändrings- och utvecklingsarbete som klienten och terapeuten tillsammans jobbar med. 

 

Målsättningen är inte bara en minskning av symtom (att bli av med något), utan också att terapin leder till en positiv närvaro av något nytt, exempelvis en ökad förmåga att gå in i och vårda relationer, bättre självförtroende, ökad flexibilitet eller en ökad förmåga att stå upp för sig själv.

 

En psykodynamisk psykoterapi kan ha en på förhand begränsad tidsrymd eller sträcka sig över flera år.

Mer information om psykodynamisk psykoterapi finns bland annat på följande hemsidor;


www.psykoterapicentrum.se


www.psykodynamiskt.nu


www.samradsforum.se

 

 

Stödsamtal


Ibland kan stödsamtal vara ett bra alternativ till psykoterapi. Här är inte en djupgående förändring av det egna beteendet målsättningen utan syftet är att få utrymme att reflektera kring sin situation med en professionell samtalspartner och dela upplevelser och bekymmer med någon som lyssnar och kan stötta. Stödsamtal kan ske på mer gles basis än en psykoterapi, kanske varannan vecka eller en gång i månaden. 

Hur går det till?

Vi ses inledningsvis 1 till 3 sessioner för att kunna ta ställning till om terapiformen passar för dig och om kontakten med mig känns bra. Om vi sedan väljer att inleda en psykoterapi beslutar vi tillsammans vilket fokus terapiarbetet ska ha som utgångspunkt, vilken målsättning vi ska ha samt resonerar kring tidsramen för terapin och bestämmer vilken dag och tid vi kommer att ses framöver.


Vanligtvis träffas vi en gång i veckan. Korttidsterapier har en längd av 15 till 20 sessioner. Längre terapier kan pågå några år.


Betalning sker via faktura, månadsvis. 

Pris för en session à 45 minuter = 1150 kr.
 

Kontakt

Min mottagning ligger på: Sveavägen 124
                                 

 

T-bana Odenplan

Välkommen att ta kontakt med mig

 

Telefon: 0730-364546

 

Mail: kontakt@finnson-psykoterapi.se

 

Det går också bra att använda formuläret nedan. 

Namn  
E-post  
Meddelande